Bağlantı Başvuru Formu


Sms İle Doğrulanır.


Başvuruya Esas Kişi Bilgileri

Vekaleten Başvuru İse

Başvuruya Esas Tesis Bilgileri

Mavi işareti sürükleyip bırakınız.

Bağlantı Hattı Mevcut ise

Başvuru Bilgileri

Daha Önce Alınan Bağlantı Görüşü Var ise

Daha Önce Alınan Bağlantı Görüşü Var ise

Enerji Talebi ise

Enerji Talebi ise

Enerji Talebi YG ise

  Gerekli Belgeler


- Başvuruya esas kişilerin bilgileri beyan edilmelidir.

- Başvuru sahibi adına form tanzim edilmiş ise yetki belgesi/vekaletname ibraz edilmelidir.

- Sadece son yüklenen dosya taleple ilişkilendirilir.